x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:481  Kennedyho nemoc

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Časté
Dočasnost
Závažnost
Speaking
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Standing
Trvalé omezení
Střední
Bending
Trvalé omezení
Střední
Maintaining a standing position
Trvalé omezení
Střední
Reaching and catching objects
Trvalé omezení
Nízká
Lifting and carrying objects
Trvalé omezení
Střední
Handling objects (fine hand use)
Trvalé omezení
Střední
Walking short distances
Trvalé omezení
Střední
Walking long distances
Trvalé omezení
Závažné
Performing vigorous activities (climbing, running, jumping, swimming,...)
Trvalé omezení
Závažné
Washing oneself
Trvalé omezení
Střední
Caring for body parts (skin, teeth, nails, hair, genitals)
Trvalé omezení
Nízká
Dressing/undressing
Trvalé omezení
Střední
Eating
Trvalé omezení
Nízká
Drinking
Trvalé omezení
Nízká
Managing one's health (diet, medications, prevention, needs, assistance, monitoring)
Trvalé omezení
Nízká
Handling stress, responsabilities, emergencies and ensuring one's safety
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Moving around within the home
Trvalé omezení
Střední
Moving around outside the home
Trvalé omezení
Střední
Driving
Trvalé omezení
Střední
Engaging in and maintaining intimate relationships
Trvalé omezení
Střední
Engaging in sexual relationships
Trvalé omezení
Závažné
Shopping
Trvalé omezení
Střední
Cooking/preparing meals
Trvalé omezení
Střední
Doing housework
Trvalé omezení
Závažné
Looking after/helping others
Trvalé omezení
Závažné
Engaging in paid work in a standard environment
Trvalé omezení
Střední
Seeking employment
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Performing professional tasks
Trvalé omezení
Střední
Carrying out daily routines
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Practicing sports
Trvalé omezení
Závažné
Travelling
Trvalé omezení
Střední
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Writing messages
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Participating in a conversation
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Sitting
Trvalé omezení
Nízká
Transferring oneself
Trvalé omezení
Nízká
Maintaining head position
Trvalé omezení
Nízká
Regulating urination
Trvalé omezení
Nízká
Regulating defecation
Trvalé omezení
Nízká
Controlling one's own general behaviour
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Using transportation
Trvalé omezení
Střední
Interacting with other people
Trvalé omezení
Střední
Making/keeping friends
Trvalé omezení
Střední
Maintaining family relationships
Trvalé omezení
Nízká
Dealing with strangers
Trvalé omezení
Nízká
Taking part in community life
Trvalé omezení
Střední
Socializing
Trvalé omezení
Nízká
Participating in the arts and cultural activities
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Food
Temperature
Humidity
Zdroj: Pr Josef FINSTERER[Expert]_AMRK[Patient organisation]
Poslední aktualizace: 14/09/2016

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.