x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:227510  Mnohočetná systémová atrofie, mozečkový typ

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Writing
Trvalé omezení
Závažné
Walking long distances
Trvalé omezení
Kompletní
Performing vigorous activities (climbing, running, jumping, swimming,...)
Trvalé omezení
Kompletní
Regulating defecation
Trvalé omezení
Závažné
Shopping
Trvalé omezení
Kompletní
Doing housework
Trvalé omezení
Kompletní
Looking after/helping others
Trvalé omezení
Kompletní
Engaging in paid work in a standard environment
Trvalé omezení
Kompletní
Engaging in paid work in a supported/sheltered environment
Trvalé omezení
Kompletní
Seeking employment
Trvalé omezení
Kompletní
Performing professional tasks
Trvalé omezení
Kompletní
Carrying out administrative procedures
Trvalé omezení
Kompletní
Carrying out daily routines
Trvalé omezení
Kompletní
Časté
Dočasnost
Závažnost
Focusing attention
Trvalé omezení
Střední
Speaking
Trvalé omezení
Závažné
Producing nonverbal messages
Trvalé omezení
Závažné
Writing messages
Trvalé omezení
Kompletní
Writing messages
Trvalé omezení
Závažné
Participating in a conversation
Trvalé omezení
Závažné
Using communication devices
Trvalé omezení
Závažné
Standing
Trvalé omezení
Závažné
Sitting
Trvalé omezení
Závažné
Bending
Trvalé omezení
Závažné
Transferring oneself
Trvalé omezení
Závažné
Maintaining a standing position
Trvalé omezení
Závažné
Reaching and catching objects
Trvalé omezení
Závažné
Lifting and carrying objects
Trvalé omezení
Závažné
Handling objects (fine hand use)
Trvalé omezení
Závažné
Walking short distances
Trvalé omezení
Závažné
Washing oneself
Trvalé omezení
Kompletní
Washing oneself
Trvalé omezení
Závažné
Caring for body parts (skin, teeth, nails, hair, genitals)
Trvalé omezení
Kompletní
Caring for body parts (skin, teeth, nails, hair, genitals)
Trvalé omezení
Závažné
Regulating urination
Trvalé omezení
Kompletní
Regulating urination
Trvalé omezení
Závažné
Dressing/undressing
Trvalé omezení
Kompletní
Dressing/undressing
Trvalé omezení
Závažné
Eating
Trvalé omezení
Závažné
Drinking
Trvalé omezení
Závažné
Managing one's health (diet, medications, prevention, needs, assistance, monitoring)
Trvalé omezení
Kompletní
Managing one's health (diet, medications, prevention, needs, assistance, monitoring)
Trvalé omezení
Závažné
Falling asleep
Trvalé omezení
Střední
Staying asleep
Trvalé omezení
Střední
Getting good quality sleep
Trvalé omezení
Střední
Staying awake
Trvalé omezení
Střední
Handling stress, responsabilities, emergencies and ensuring one's safety
Trvalé omezení
Kompletní
Handling stress, responsabilities, emergencies and ensuring one's safety
Trvalé omezení
Závažné
Handling emotions and mood
Trvalé omezení
Závažné
Moving around within the home
Trvalé omezení
Závažné
Moving around outside the home
Trvalé omezení
Kompletní
Moving around outside the home
Trvalé omezení
Závažné
Using transportation
Trvalé omezení
Závažné
Driving
Trvalé omezení
Kompletní
Driving
Trvalé omezení
Závažné
Interacting with other people
Trvalé omezení
Závažné
Making/keeping friends
Trvalé omezení
Kompletní
Making/keeping friends
Trvalé omezení
Závažné
Maintaining family relationships
Trvalé omezení
Kompletní
Maintaining family relationships
Trvalé omezení
Závažné
Dealing with strangers
Trvalé omezení
Kompletní
Dealing with strangers
Trvalé omezení
Závažné
Engaging in and maintaining intimate relationships
Trvalé omezení
Kompletní
Engaging in and maintaining intimate relationships
Trvalé omezení
Závažné
Engaging in sexual relationships
Trvalé omezení
Kompletní
Engaging in sexual relationships
Trvalé omezení
Závažné
Cooking/preparing meals
Trvalé omezení
Kompletní
Cooking/preparing meals
Trvalé omezení
Závažné
Handling money/managing one's own budget
Trvalé omezení
Kompletní
Handling money/managing one's own budget
Trvalé omezení
Závažné
Undertaking a simple task
Trvalé omezení
Kompletní
Undertaking a simple task
Trvalé omezení
Závažné
Undertaking a complex/multiple task
Trvalé omezení
Kompletní
Undertaking a complex/multiple task
Trvalé omezení
Závažné
Taking part in community life
Trvalé omezení
Kompletní
Taking part in community life
Trvalé omezení
Závažné
Socializing
Trvalé omezení
Kompletní
Socializing
Trvalé omezení
Závažné
Practicing sports
Trvalé omezení
Kompletní
Practicing sports
Trvalé omezení
Závažné
Participating in the arts and cultural activities
Trvalé omezení
Kompletní
Participating in the arts and cultural activities
Trvalé omezení
Závažné
Travelling
Trvalé omezení
Závažné
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Reading
Trvalé omezení
Střední
Speaking
Trvalé omezení
Kompletní
Producing nonverbal messages
Trvalé omezení
Kompletní
Participating in a conversation
Trvalé omezení
Kompletní
Using communication devices
Trvalé omezení
Kompletní
Standing
Trvalé omezení
Kompletní
Bending
Trvalé omezení
Kompletní
Transferring oneself
Trvalé omezení
Kompletní
Maintaining a standing position
Trvalé omezení
Kompletní
Maintaining head position
Trvalé omezení
Závažné
Reaching and catching objects
Trvalé omezení
Kompletní
Lifting and carrying objects
Trvalé omezení
Kompletní
Handling objects (fine hand use)
Trvalé omezení
Kompletní
Walking short distances
Trvalé omezení
Kompletní
Eating
Trvalé omezení
Kompletní
Drinking
Trvalé omezení
Kompletní
Falling asleep
Trvalé omezení
Závažné
Staying asleep
Trvalé omezení
Závažné
Getting good quality sleep
Trvalé omezení
Závažné
Staying awake
Trvalé omezení
Závažné
Controlling one's own general behaviour
Trvalé omezení
Střední
Controlling one's own eating behaviour
Trvalé omezení
Střední
Moving around within the home
Trvalé omezení
Kompletní
Using transportation
Trvalé omezení
Kompletní
Interacting with other people
Trvalé omezení
Kompletní
Travelling
Trvalé omezení
Kompletní
Nedefinováno
Memorizing and retrieving
Thinking and reasoning
Making decisions/taking initiatives/finding solutions
Playing with others
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Temperature
Zdroj: Expert
Poslední aktualizace: 01/07/2019

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.