x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:1915  Fetální alkoholový syndrom

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Zapojení se do konverzace
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Péče o zdraví (strava, léky, prevence, potřeby, asistence, sledování)
Trvalé omezení
Střední
Zvládání stresu, odpovědnosti, mimořádných událostí a zajištění vlastní bezpečnosti
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Zvládání emocí a nálad
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Kontrola vlastního chování obecně
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Docházení do předškolního zařízení
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Přístup k vyššímu vzdělání
Trvalé omezení
Závažné
Časté
Dočasnost
Závažnost
Osvojování si jazykových dovedností
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Učení se čtení
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Učení se psaní
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Učení se počítání
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Čtení
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Psaní
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Počítání
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Soustředění pozornosti
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Zapamatování a vybavování si
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Rozhodování/převzetí iniciativy/řešení problémů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Přijímání mluvených zpráv
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Přijímání psaných zpráv
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Mluvení
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Psaní zpráv
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Používání komunikačních prostředků a pomůcek
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Manipulace s předměty (jemné používání rukou)
Trvalé omezení
Střední
Řízení
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Jednání s jinými lidmi
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Navazování/udržení přátelství
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Udržování rodinných vztahů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Jednání s cizími osobami
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Navazování a udržování intimních vztahů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Navazování sexuálních vztahů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Docházení do běžné školy
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Docházení do běžné školy s přizpůsobeným prostředím nebo do speciální školy
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v běžném prostředí
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v přizpůsobeném běžném prostředí nebo ve speciálním prostředí
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Zapojení do placené práce ve standardním prostředí
Trvalé omezení
Střední
Zapojení do placené práce v podporovaném/chráněném prostředí
Trvalé omezení
Střední
Hledání zaměstnání
Trvalé omezení
Střední
Plnění odborných úkolů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Nakládání s penězi/hospodaření s vlastním rozpočtem
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Provádění administrativních činností
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Provádění složitého úkolu/mnohočetných úkolů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Vykonávání běžných denních povinností
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Zapojení se do komunitního života
Trvalé omezení
Nízká
Hraní s ostatními
Trvalé omezení
Nízká
Cestování
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Používání dopravy
Zpoždění akvizice
Střední
Nakupování
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Nakupování
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Vaření/příprava jídla
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Vaření/příprava jídla
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Vykonávání domácích prací
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Vykonávání domácích prací
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Zapojení se do komunitního života
Trvalé omezení
Závažné
Hraní s ostatními
Trvalé omezení
Závažné
Společenská setkání
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Provozování sportu
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Zapojení se do uměleckých a kulturních aktivit
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Nedefinováno
Myšlení a uvažování
Orientovat se (v prostoru)
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Intenzita světla
Kvalita světla
Střídání dne a noci
Intenzita zvuku
Kvalita zvuku
Zdroj: Pr Gérard BREART[Expert]_Dr Therese GRANT[Expert]_The Arc[Patient organisation]_Dr Stéphanie TOUTAIN[Expert]_Dr Monique KAMINSKI[Expert]_Dr Tracy JIRIKOWIC[Expert]
Poslední aktualizace: 14/06/2016

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.