x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:2406  Locked-in syndrom

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Writing
Trvalé omezení
Kompletní
Speaking
Trvalé omezení
Kompletní
Producing messages in sign language
Trvalé omezení
Kompletní
Writing messages
Trvalé omezení
Závažné
Participating in a conversation
Trvalé omezení
Závažné
Using communication devices
Trvalé omezení
Závažné
Standing
Trvalé omezení
Závažné
Sitting
Trvalé omezení
Závažné
Bending
Trvalé omezení
Závažné
Transferring oneself
Trvalé omezení
Závažné
Maintaining a standing position
Trvalé omezení
Závažné
Maintaining head position
Trvalé omezení
Závažné
Reaching and catching objects
Trvalé omezení
Kompletní
Lifting and carrying objects
Trvalé omezení
Kompletní
Handling objects (fine hand use)
Trvalé omezení
Kompletní
Walking short distances
Trvalé omezení
Kompletní
Walking long distances
Trvalé omezení
Kompletní
Performing vigorous activities (climbing, running, jumping, swimming,...)
Trvalé omezení
Kompletní
Washing oneself
Trvalé omezení
Kompletní
Caring for body parts (skin, teeth, nails, hair, genitals)
Trvalé omezení
Kompletní
Regulating urination
Trvalé omezení
Závažné
Regulating defecation
Trvalé omezení
Závažné
Dressing/undressing
Trvalé omezení
Kompletní
Eating
Trvalé omezení
Závažné
Drinking
Trvalé omezení
Závažné
Managing one's health (diet, medications, prevention, needs, assistance, monitoring)
Trvalé omezení
Kompletní
Handling stress, responsabilities, emergencies and ensuring one's safety
Trvalé omezení
Závažné
Moving around within the home
Trvalé omezení
Závažné
Moving around outside the home
Trvalé omezení
Závažné
Using transportation
Trvalé omezení
Závažné
Driving
Trvalé omezení
Kompletní
Interacting with other people
Trvalé omezení
Závažné
Making/keeping friends
Trvalé omezení
Závažné
Maintaining family relationships
Trvalé omezení
Střední
Dealing with strangers
Trvalé omezení
Závažné
Engaging in and maintaining intimate relationships
Trvalé omezení
Závažné
Engaging in sexual relationships
Trvalé omezení
Závažné
Shopping
Trvalé omezení
Závažné
Cooking/preparing meals
Trvalé omezení
Kompletní
Doing housework
Trvalé omezení
Kompletní
Looking after/helping others
Trvalé omezení
Kompletní
Engaging in paid work in a standard environment
Trvalé omezení
Kompletní
Engaging in paid work in a supported/sheltered environment
Trvalé omezení
Kompletní
Seeking employment
Trvalé omezení
Závažné
Performing professional tasks
Trvalé omezení
Kompletní
Handling money/managing one's own budget
Trvalé omezení
Závažné
Carrying out administrative procedures
Trvalé omezení
Závažné
Undertaking a simple task
Trvalé omezení
Střední
Undertaking a complex/multiple task
Trvalé omezení
Střední
Carrying out daily routines
Trvalé omezení
Střední
Taking part in community life
Trvalé omezení
Kompletní
Playing with others
Trvalé omezení
Kompletní
Socializing
Trvalé omezení
Kompletní
Practicing sports
Trvalé omezení
Kompletní
Participating in the arts and cultural activities
Trvalé omezení
Závažné
Travelling
Trvalé omezení
Kompletní
Časté
Dočasnost
Závažnost
Seeing/watching
Trvalé omezení
Střední
Calculating
Přechodné omezení
Střední
Focusing attention
Přechodné omezení
Střední
Memorizing and retrieving
Přechodné omezení
Střední
Thinking and reasoning
Přechodné omezení
Střední
Making decisions/taking initiatives/finding solutions
Přechodné omezení
Střední
Being aware of space
Trvalé omezení
Nízká
Receiving spoken messages
Přechodné omezení
Střední
Receiving messages in sign language
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Producing nonverbal messages
Trvalé omezení
Kompletní
Producing nonverbal messages
Trvalé omezení
Závažné
Falling asleep
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Staying asleep
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Getting good quality sleep
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Staying awake
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Handling emotions and mood
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Handling emotions and mood
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Learning a profession (vocational training/apprenticeship) in the standard environment
Trvalé omezení
Kompletní
Learning a profession (vocational training/apprenticeship) in an adapted mainstream/special environment
Trvalé omezení
Kompletní
Accessing higher education
Trvalé omezení
Závažné
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Hearing/listening
Trvalé omezení
Nízká
Calculating
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Focusing attention
Trvalé omezení
Nízká
Memorizing and retrieving
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Thinking and reasoning
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Making decisions/taking initiatives/finding solutions
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Receiving spoken messages
Trvalé omezení
Nízká
Speaking
Trvalé omezení
Závažné
Handling objects (fine hand use)
Trvalé omezení
Závažné
Attending mainstream school
Trvalé omezení
Závažné
Attending school in an adapted mainstream/special environment
Trvalé omezení
Závažné
Nedefinováno
Being aware of time
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Food
Light quality
Zdroj: Dr Marie-Aurélie BRUNO[Expert]_Dr Steven LAUREYS[Expert]_Dr Marie-Christine ROUSSEAU[Expert]_Dr Eric MANDER[Expert]_Liesbet SNOEYS[Expert]_Association Française du Locked-in Syndrome[Patient organisation]
Poslední aktualizace: 18/05/2015

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.