Orphanet: Disabilita
x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:3463  Wolframův syndrom

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Zrak/pozorování
Trvalé omezení
Závažné
Sluch/naslouchání
Přechodné omezení
Střední
Čtení
Trvalé omezení
Závažné
Přijímání zpráv ve znakovém jazyce
Trvalé omezení
Kompletní
Přijímání neverbálních zpráv
Trvalé omezení
Kompletní
Vytváření zpráv ve znakovém jazyce
Trvalé omezení
Kompletní
Vytváření neverbálních zpráv
Trvalé omezení
Kompletní
Úprava močení
Trvalé omezení
Závažné
Úprava defekace
Trvalé omezení
Střední
Péče o zdraví (strava, léky, prevence, potřeby, asistence, sledování)
Trvalé omezení
Střední
Pohyb mimo domov
Trvalé omezení
Střední
Používání dopravy
Trvalé omezení
Závažné
Řízení
Trvalé omezení
Kompletní
Navazování a udržování intimních vztahů
Trvalé omezení
Závažné
Navazování sexuálních vztahů
Trvalé omezení
Kompletní
Nakupování
Trvalé omezení
Závažné
Vykonávání domácích prací
Trvalé omezení
Střední
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v běžném prostředí
Trvalé omezení
Závažné
Přístup k vyššímu vzdělání
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení do placené práce ve standardním prostředí
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení do placené práce v podporovaném/chráněném prostředí
Trvalé omezení
Závažné
Hledání zaměstnání
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení se do komunitního života
Trvalé omezení
Závažné
Společenská setkání
Trvalé omezení
Závažné
Provozování sportu
Trvalé omezení
Kompletní
Zapojení se do uměleckých a kulturních aktivit
Trvalé omezení
Kompletní
Cestování
Trvalé omezení
Závažné
Časté
Dočasnost
Závažnost
Dosahování na předměty a chytání předmětů
Trvalé omezení
Závažné
Zvedání a nošení předmětů
Trvalé omezení
Střední
Provádění namáhavých činností (lezení, běhání, skákání, plavání,...)
Trvalé omezení
Střední
Vaření/příprava jídla
Trvalé omezení
Závažné
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Trvalé omezení
Střední
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v běžném prostředí
Trvalé omezení
Střední
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Učení se čtení
Trvalé omezení
Střední
Stoj
Trvalé omezení
Střední
Ohyb těla
Přechodné omezení
Střední
Chůze na dlouhé vzdálenosti
Přechodné omezení
Střední
Navazování/udržení přátelství
Přechodné omezení
Střední
Vaření/příprava jídla
Trvalé omezení
Střední
Vykonávání domácích prací
Trvalé omezení
Závažné
Vykonávání domácích prací
Přechodné omezení
Nízká
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Trvalé omezení
Nízká
Docházení do běžné školy
Trvalé omezení
Střední
Docházení do běžné školy s přizpůsobeným prostředím nebo do speciální školy
Trvalé omezení
Nízká
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v přizpůsobeném běžném prostředí nebo ve speciálním prostředí
Trvalé omezení
Nízká
Přístup k vyššímu vzdělání
Trvalé omezení
Střední
Hledání zaměstnání
Trvalé omezení
Nízká
Nakládání s penězi/hospodaření s vlastním rozpočtem
Trvalé omezení
Nízká
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Potraviny
Teplota
Vlhkost
Intenzita světla
Kvalita světla
Intenzita zvuku
Kvalita zvuku
Zdroj: [Expert]
Poslední aktualizace: 01/07/2019

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.