x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:122  Birtův-Hoggové-Dubeův syndrom

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Performing vigorous activities (climbing, running, jumping, swimming,...)
Trvalé omezení
Střední
Shopping
Přechodné omezení
Střední
Cooking/preparing meals
Přechodné omezení
Střední
Doing housework
Přechodné omezení
Střední
Looking after/helping others
Přechodné omezení
Střední
Performing professional tasks
Přechodné omezení
Střední
Practicing sports
Trvalé omezení
Střední
Travelling
Přechodné omezení
Střední
Zdroj: Pr Maurice van STEENSEL[Expert]
Poslední aktualizace: 01/07/2019

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.