x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:676  Hereditární chronická pankreatitida

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Časté
Dočasnost
Závažnost
Nakupování
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Vaření/příprava jídla
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Vykonávání domácích prací
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Provádění složitého úkolu/mnohočetných úkolů
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Vykonávání běžných denních povinností
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Nakupování
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Vaření/příprava jídla
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Vykonávání domácích prací
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Provádění složitého úkolu/mnohočetných úkolů
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Vykonávání běžných denních povinností
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Nedefinováno
Spánek/bdění
Zůstat ve stavu spánku
Kvalitní spánek
Zůstat ve stavu bdění
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Potraviny
Zdroj: Expert
Poslední aktualizace: 03/12/2018

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.