x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:871  Familiární progresivní prevodní porucha

::Toto onemocnění obvykle není spojeno s žádnou funkčních obtíží (omezení aktivity a/nebo participace) uvedených ve slovníku Orphanet Functioning, pokud je pacientovi poskytována optimální standardní péče a management onemocnění (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, péče a podpora).
Faktory prostředí však mohou vyžadovat zvláštní pozornost pro optimální zvládnutí této nemoci. Tyto informace jsou omezeny na důsledky nemoci a jejího zvládání na fungování a každodenní život. Klinické aspekty (včetně únavy, bolesti, dopadu onemocnění na psychický stav pacienta) jsou popsány v dalších dokumentech (tj. Informační listy o disabilitě).

:: Níže uvedené funkční důsledky souvisejí s nejčastější nastalou situací pacientů, kteří dostávají optimální standardní lékařskou péči (specifická a / nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, péče a podpora).
Někteří pacienti však mohou dostávat zvláštní lékařskou péči (novorozenecký screening, nový druh léčby, lékařskou péči použitou pouze ve specifických situacích), která umožňuje lepší fungování, což zde není popsáno.

Zdroj: Pr Vincent PROBST[Expert]
Poslední aktualizace: 01/07/2019

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.