x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:90342  Xeroderma pigmentosum variant

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zich aankleden/uitkleden
Permanente beperking
Weinig
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Permanente beperking
Ernstig
Binnenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Weinig
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Matig
Gebruik maken van vervoer
Permanente beperking
Matig
Rijden
Permanente beperking
Matig
Interageren met andere mensen
Permanente beperking
Ernstig
Vrienden maken/houden
Permanente beperking
Ernstig
Familierelaties onderhouden
Permanente beperking
Matig
Naar een reguliere school gaan
Permanente beperking
Matig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Permanente beperking
Matig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Matig
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Omgaan met vreemden
Permanente beperking
Ernstig
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Matig
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Permanente beperking
Matig
Werk zoeken
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Matig
Socialiseren
Permanente beperking
Matig
Sport beoefenen
Permanente beperking
Matig
Reizen
Permanente beperking
Matig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Matig
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Permanente beperking
Matig
Winkelen
Permanente beperking
Matig
Zorgen voor/helpen van anderen
Permanente beperking
Weinig
Naar de kleuterschool gaan
Permanente beperking
Matig
Administratieve procedures uitvoeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Een eenvoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Dagelijkse routines uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Spelen met anderen
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Permanente beperking
Matig
Niet gedefinieerd
Omgaan met emoties en stemming
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Lichtintensiteit
Lichtkwaliteit
Dag/nachtcycli
Seizoensgebonden cycli
Source : Expert
Laatste update: 17/03/2015

Aanvullende informatie

Gespecialiseerde sociale diensten

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.