x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:232  Sikkelcelanemie

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Een staande positie aanhouden
Voorbijgaande beperking
Matig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Zichzelf wassen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Regelen van urineren
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Regelen van ontlasting
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Zich aankleden/uitkleden
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Eten
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Ernstig
Binnenshuis rondbewegen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Buitenshuis rondbewegen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Rijden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Rijden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Vrienden maken/houden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Winkelen
Voorbijgaande beperking
Volledig
Zorgen voor/helpen van anderen
Voorbijgaande beperking
Volledig
Naar een reguliere school gaan
Verwervingsachterstand
Ernstig
Naar een reguliere school gaan
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Verwervingsachterstand
Ernstig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Werk zoeken
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Dagelijkse routines uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Sport beoefenen
Voorbijgaande beperking
Volledig
Sport beoefenen
Permanente beperking
Ernstig
Reizen
Voorbijgaande beperking
Volledig
Reizen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Staan
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Heffen en dragen van voorwerpen
Voorbijgaande beperking
Matig
Korte afstanden wandelen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Korte afstanden wandelen
Permanente beperking
Matig
Lange afstanden wandelen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Lange afstanden wandelen
Permanente beperking
Ernstig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Permanente beperking
Ernstig
In slaap vallen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
In slaap blijven
Voorbijgaande beperking
Matig
Wakker blijven
Voorbijgaande beperking
Matig
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Het huishouden doen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Verwervingsachterstand
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Ernstig
Werk zoeken
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Professionele taken uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Professionele taken uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Matig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Spelen met anderen
Voorbijgaande beperking
Matig
Socialiseren
Voorbijgaande beperking
Matig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zien/kijken
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Horen/luisteren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Leren lezen
Verwervingsachterstand
Matig
Leren schrijven
Verwervingsachterstand
Matig
Leren rekenen
Verwervingsachterstand
Matig
Lezen
Verwervingsachterstand
Matig
Schrijven
Permanente beperking
Matig
Rekenen
Permanente beperking
Matig
De aandacht richten
Verwervingsachterstand
Matig
Memoriseren en herinneren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Nadenken en redeneren
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Zich bewust zijn van ruimte
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan een conversatie
Voorbijgaande beperking
Weinig
Zitten
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Een staande positie aanhouden
Permanente beperking
Matig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Binnenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Ernstig
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Ernstig
Rondbewegen met behulp van vervoer
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Koken/bereiden van maaltijden
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Ernstig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Voorbijgaande beperking
Matig
Niet gedefinieerd
Familierelaties onderhouden
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Voedsel
Temperatuur
Vochtigheid
Lichtintensiteit
Lichtkwaliteit
Dag/nachtcycli
Seizoensgebonden cycli
Luchtkwaliteit
Source : Pr Frederic GALACTEROS[Expert]_Fťdťration SOS Globi[Patient organisation]
Laatste update: 13/02/2019

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.