x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:567  22q11.2 deletiesyndroom

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Verwerven van taal
Verwervingsachterstand
Matig
Verwerven van taal
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Leren lezen
Verwervingsachterstand
Matig
Leren schrijven
Verwervingsachterstand
Matig
Leren rekenen
Verwervingsachterstand
Matig
De aandacht richten
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Memoriseren en herinneren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Nadenken en redeneren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Beslissingen nemen/initiatief nemen/oplossingen vinden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Zich bewust zijn van tijd
Permanente beperking
Weinig
Zich bewust zijn van ruimte
Permanente beperking
Weinig
Gesproken berichten ontvangen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Gesproken berichten ontvangen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Non-verbale berichten ontvangen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Geschreven berichten ontvangen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Geschreven berichten ontvangen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Spreken
Permanente beperking
Matig
Spreken
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Producing nonverbal messages
Permanente beperking
Matig
Producing nonverbal messages
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Berichten schrijven
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Berichten schrijven
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan een conversatie
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Hanteren van voorwerpen (fijne handmotoriek)
Permanente beperking
Weinig
Lange afstanden wandelen
Permanente beperking
Weinig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Permanente beperking
Weinig
Zichzelf wassen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Voorbijgaande beperking
Matig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Omgaan met emoties en stemming
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Voorbijgaande beperking
Matig
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Rijden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Interageren met andere mensen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Vrienden maken/houden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Familierelaties onderhouden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Omgaan met vreemden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Winkelen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Koken/bereiden van maaltijden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Het huishouden doen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Zorgen voor/helpen van anderen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Naar een reguliere school gaan
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Werk zoeken
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Professionele taken uitvoeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Omgaan met geld/Het eigen budget beheren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Administratieve procedures uitvoeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Dagelijkse routines uitvoeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Spelen met anderen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Socialiseren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zien/kijken
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Horen/luisteren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Lezen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Schrijven
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Rekenen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Zich bewust zijn van tijd
Permanente beperking
Ernstig
Zich bewust zijn van ruimte
Permanente beperking
Ernstig
Non-verbale berichten ontvangen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan een conversatie
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Staan
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Zitten
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Een staande positie aanhouden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Positie van het hoofd aanhouden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Heffen en dragen van voorwerpen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Lange afstanden wandelen
Permanente beperking
Matig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Permanente beperking
Matig
Regelen van urineren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Regelen van ontlasting
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Zich aankleden/uitkleden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Eten
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Drinken
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Het eigen eetgedrag beheersen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Gebruik maken van vervoer
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Naar de kleuterschool gaan
Permanente beperking
Matig
Naar school gaan in een aangepaste reguliere/speciale omgeving
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in een aangepaste reguliere/speciale omgeving
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Sport beoefenen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Reizen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Voedsel
Dag/nachtcycli
Geluidsintensiteit
Source : Pr Nicole PHILIP-SARLES[Expert]_Ms Brigitte JARRET[Expert]_Dr Donna M. MCDONALD-MCGINN[Expert]_Dr Anne BASSETT[Expert]_Velo-Cardio-Facial Syndrome Educational Foundation[Patient organisation]
Laatste update: 27/03/2017

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.