Orphanet: Beperking
x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:661  Ondinesyndroom

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zien/kijken
Permanente beperking
Weinig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Permanente beperking
Ernstig
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Ernstig
Gebruik maken van vervoer
Permanente beperking
Ernstig
Sport beoefenen
Permanente beperking
Ernstig
Reizen
Permanente beperking
Ernstig
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Verwerven van taal
Verwervingsachterstand
Matig
Verwerven van taal
Permanente beperking
Matig
Leren lezen
Verwervingsachterstand
Weinig
Leren lezen
Permanente beperking
Weinig
Leren rekenen
Permanente beperking
Weinig
Lezen
Verwervingsachterstand
Weinig
Lezen
Permanente beperking
Weinig
Schrijven
Verwervingsachterstand
Weinig
Schrijven
Permanente beperking
Weinig
Rekenen
Verwervingsachterstand
Weinig
Rekenen
Permanente beperking
Weinig
De aandacht richten
Verwervingsachterstand
Weinig
De aandacht richten
Permanente beperking
Weinig
Memoriseren en herinneren
Verwervingsachterstand
Weinig
Memoriseren en herinneren
Permanente beperking
Weinig
Nadenken en redeneren
Verwervingsachterstand
Weinig
Nadenken en redeneren
Permanente beperking
Weinig
Beslissingen nemen/initiatief nemen/oplossingen vinden
Verwervingsachterstand
Weinig
Beslissingen nemen/initiatief nemen/oplossingen vinden
Permanente beperking
Weinig
Lange afstanden wandelen
Verwervingsachterstand
Matig
Lange afstanden wandelen
Permanente beperking
Matig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Permanente beperking
Volledig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Verwervingsachterstand
Ernstig
Regelen van ontlasting
Verwervingsachterstand
Weinig
Regelen van ontlasting
Permanente beperking
Matig
In slaap blijven
Voorbijgaande beperking
Matig
In slaap blijven
Permanente beperking
Ernstig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Voorbijgaande beperking
Matig
Wakker blijven
Permanente beperking
Weinig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Ernstig
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Weinig
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Verwervingsachterstand
Weinig
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Weinig
Naar de kleuterschool gaan
Verwervingsachterstand
Ernstig
Naar de kleuterschool gaan
Permanente beperking
Ernstig
Naar een reguliere school gaan
Verwervingsachterstand
Matig
Naar een reguliere school gaan
Permanente beperking
Matig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Verwervingsachterstand
Matig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Permanente beperking
Matig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Verwervingsachterstand
Matig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Matig
Werk zoeken
Verwervingsachterstand
Matig
Werk zoeken
Permanente beperking
Matig
Professionele taken uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Verwervingsachterstand
Matig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Ernstig
Socialiseren
Verwervingsachterstand
Matig
Socialiseren
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Verwervingsachterstand
Weinig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Permanente beperking
Weinig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Regelen van urineren
Verwervingsachterstand
Weinig
Regelen van urineren
Permanente beperking
Weinig
Eten
Verwervingsachterstand
Weinig
Eten
Permanente beperking
Weinig
Wakker blijven
Permanente beperking
Weinig
Omgaan met emoties en stemming
Permanente beperking
Weinig
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Permanente beperking
Matig
Interageren met andere mensen
Verwervingsachterstand
Matig
Interageren met andere mensen
Permanente beperking
Matig
Vrienden maken/houden
Verwervingsachterstand
Matig
Vrienden maken/houden
Permanente beperking
Matig
Omgaan met vreemden
Verwervingsachterstand
Weinig
Omgaan met vreemden
Permanente beperking
Weinig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Permanente beperking
Weinig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Verwervingsachterstand
Matig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Weinig
Spelen met anderen
Verwervingsachterstand
Weinig
Spelen met anderen
Permanente beperking
Weinig
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Temperatuur
Vochtigheid
Lichtintensiteit
Dag/nachtcycli
Seizoensgebonden cycli
Luchtkwaliteit
Source : [Expert]
Laatste update: 01/07/2019

Aanvullende informatie

Gespecialiseerde sociale diensten

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.