x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:861  Treacher-Collinssyndroom

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid
Mate van ernst
Horen/luisteren
Permanente beperking
Matig
Horen/luisteren
Verwervingsachterstand
Ernstig
Verwerven van taal
Verwervingsachterstand
Matig
Leren lezen
Verwervingsachterstand
Weinig
Leren lezen
Permanente beperking
Weinig
Leren schrijven
Permanente beperking
Weinig
Lezen
Verwervingsachterstand
Weinig
Schrijven
Verwervingsachterstand
Weinig
Gesproken berichten ontvangen
Permanente beperking
Matig
Gesproken berichten ontvangen
Verwervingsachterstand
Ernstig
Geschreven berichten ontvangen
Verwervingsachterstand
Weinig
Spreken
Permanente beperking
Weinig
Spreken
Verwervingsachterstand
Ernstig
Berichten schrijven
Verwervingsachterstand
Weinig
Deelnemen aan een conversatie
Verwervingsachterstand
Ernstig
Deelnemen aan een conversatie
Permanente beperking
Ernstig
Communicatiemiddelen gebruiken
Verwervingsachterstand
Ernstig
Communicatiemiddelen gebruiken
Permanente beperking
Ernstig
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Permanente beperking
Matig
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Verwervingsachterstand
Ernstig
Eten
Verwervingsachterstand
Ernstig
Drinken
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
In slaap blijven
Permanente beperking
Matig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Permanente beperking
Ernstig
Interageren met andere mensen
Verwervingsachterstand
Ernstig
Interageren met andere mensen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Vrienden maken/houden
Verwervingsachterstand
Ernstig
Vrienden maken/houden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Omgaan met vreemden
Verwervingsachterstand
Ernstig
Omgaan met vreemden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Naar de kleuterschool gaan
Verwervingsachterstand
Matig
Naar de kleuterschool gaan
Permanente beperking
Ernstig
Naar een reguliere school gaan
Verwervingsachterstand
Matig
Naar een reguliere school gaan
Permanente beperking
Ernstig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Permanente beperking
Matig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Permanente beperking
Matig
Werk zoeken
Permanente beperking
Ernstig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Verwervingsachterstand
Ernstig
Spelen met anderen
Permanente beperking
Ernstig
Spelen met anderen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Socialiseren
Verwervingsachterstand
Matig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Verwervingsachterstand
Ernstig
Reizen
Verwervingsachterstand
Ernstig
Frequent
Tijdelijkheid
Mate van ernst
Verwerven van taal
Permanente beperking
Weinig
Non-verbale berichten ontvangen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Producing nonverbal messages
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Eten
Permanente beperking
Matig
Omgaan met emoties en stemming
Permanente beperking
Matig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Verwervingsachterstand
Matig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Verwervingsachterstand
Matig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Reizen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Gelegentlich
Tijdelijkheid
Mate van ernst
Zien/kijken
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Horen/luisteren
Verwervingsachterstand
Weinig
Horen/luisteren
Permanente beperking
Ernstig
Gesproken berichten ontvangen
Verwervingsachterstand
Weinig
Gesproken berichten ontvangen
Permanente beperking
Ernstig
Motorische vaardigheden
Verwervingsachterstand
Weinig
Wakker blijven
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Professionele taken uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Socialiseren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Sport beoefenen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Voedsel
Geluidsintensiteit
Geluidskwaliteit
Source : Pr Marie-Paule VAZQUEZ[Expert]_Pr David GENEVIEVE[Expert]_Pr FranÁoise DENOYELLE[Expert]_Association Coline[Patient organisation]
Laatste update: 02/06/2015

Aanvullende informatie

Gespecialiseerde sociale diensten

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.