Orphanet: Beperking
x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:179  Chorioretinopathie, Birdshot-type

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zien/kijken
Voorbijgaande beperking
Matig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Weinig
Omgaan met emoties en stemming
Permanente beperking
Weinig
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Permanente beperking
Weinig
Binnenshuis rondbewegen
Voorbijgaande beperking
Matig
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Ernstig
Buitenshuis rondbewegen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Gebruik maken van vervoer
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Rijden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Permanente beperking
Matig
Werk zoeken
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zien/kijken
Permanente beperking
Matig
Zich bewust zijn van ruimte
Permanente beperking
Matig
Zich bewust zijn van ruimte
Voorbijgaande beperking
Matig
Geschreven berichten ontvangen
Permanente beperking
Matig
Geschreven berichten ontvangen
Voorbijgaande beperking
Matig
Berichten schrijven
Permanente beperking
Weinig
Berichten schrijven
Voorbijgaande beperking
Weinig
Communicatiemiddelen gebruiken
Voorbijgaande beperking
Weinig
Communicatiemiddelen gebruiken
Permanente beperking
Weinig
In slaap vallen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
In slaap blijven
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Permanente beperking
Matig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Gebruik maken van vervoer
Permanente beperking
Ernstig
Rijden
Permanente beperking
Ernstig
Interageren met andere mensen
Permanente beperking
Matig
Interageren met andere mensen
Voorbijgaande beperking
Matig
Vrienden maken/houden
Permanente beperking
Matig
Vrienden maken/houden
Voorbijgaande beperking
Matig
Familierelaties onderhouden
Permanente beperking
Matig
Familierelaties onderhouden
Voorbijgaande beperking
Matig
Omgaan met vreemden
Permanente beperking
Matig
Omgaan met vreemden
Voorbijgaande beperking
Matig
Winkelen
Permanente beperking
Matig
Winkelen
Voorbijgaande beperking
Matig
Koken/bereiden van maaltijden
Permanente beperking
Matig
Koken/bereiden van maaltijden
Voorbijgaande beperking
Matig
Het huishouden doen
Permanente beperking
Matig
Het huishouden doen
Voorbijgaande beperking
Matig
Zorgen voor/helpen van anderen
Permanente beperking
Matig
Zorgen voor/helpen van anderen
Voorbijgaande beperking
Matig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Een eenvoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Een eenvoudige taak uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Matig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Matig
Dagelijkse routines uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Dagelijkse routines uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Matig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zien/kijken
Permanente beperking
Volledig
Lezen
Voorbijgaande beperking
Matig
Lezen
Permanente beperking
Volledig
Schrijven
Voorbijgaande beperking
Matig
Schrijven
Permanente beperking
Volledig
De aandacht richten
Permanente beperking
Matig
De aandacht richten
Voorbijgaande beperking
Matig
Zich bewust zijn van ruimte
Permanente beperking
Volledig
Zich bewust zijn van ruimte
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Berichten in gebarentaal ontvangen
Permanente beperking
Volledig
Berichten in gebarentaal ontvangen
Voorbijgaande beperking
Matig
Geschreven berichten ontvangen
Permanente beperking
Volledig
Geschreven berichten ontvangen
Voorbijgaande beperking
Matig
Geschreven berichten ontvangen
Permanente beperking
Ernstig
Geschreven berichten ontvangen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Berichten schrijven
Permanente beperking
Volledig
Berichten schrijven
Voorbijgaande beperking
Matig
Communicatiemiddelen gebruiken
Voorbijgaande beperking
Matig
Communicatiemiddelen gebruiken
Permanente beperking
Volledig
In slaap vallen
Voorbijgaande beperking
Matig
In slaap blijven
Voorbijgaande beperking
Matig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Voorbijgaande beperking
Matig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Permanente beperking
Ernstig
Wakker blijven
Permanente beperking
Weinig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Matig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Omgaan met emoties en stemming
Permanente beperking
Matig
Omgaan met emoties en stemming
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Permanente beperking
Matig
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Het eigen eetgedrag beheersen
Permanente beperking
Matig
Het eigen eetgedrag beheersen
Voorbijgaande beperking
Matig
Het eigen eetgedrag beheersen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Volledig
Gebruik maken van vervoer
Voorbijgaande beperking
Matig
Rijden
Permanente beperking
Volledig
Rijden
Voorbijgaande beperking
Matig
Winkelen
Permanente beperking
Ernstig
Winkelen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Koken/bereiden van maaltijden
Permanente beperking
Ernstig
Koken/bereiden van maaltijden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Het huishouden doen
Permanente beperking
Ernstig
Het huishouden doen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Zorgen voor/helpen van anderen
Permanente beperking
Ernstig
Zorgen voor/helpen van anderen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Voorbijgaande beperking
Matig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in een aangepaste reguliere/speciale omgeving
Voorbijgaande beperking
Weinig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Voorbijgaande beperking
Matig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Volledig
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Permanente beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Werk zoeken
Permanente beperking
Volledig
Professionele taken uitvoeren
Permanente beperking
Volledig
Professionele taken uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Matig
Omgaan met geld/Het eigen budget beheren
Permanente beperking
Volledig
Omgaan met geld/Het eigen budget beheren
Permanente beperking
Matig
Administratieve procedures uitvoeren
Permanente beperking
Volledig
Administratieve procedures uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Matig
Een eenvoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Een eenvoudige taak uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Volledig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Dagelijkse routines uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Dagelijkse routines uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Ernstig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Spelen met anderen
Voorbijgaande beperking
Matig
Sport beoefenen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Voorbijgaande beperking
Matig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Permanente beperking
Ernstig
Reizen
Voorbijgaande beperking
Matig
Reizen
Permanente beperking
Ernstig
Reizen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Voedsel
Temperatuur
Vochtigheid
Lichtintensiteit
Lichtkwaliteit
Dag/nachtcycli
Seizoensgebonden cycli
Luchtkwaliteit
Source : Expert
Laatste update: 03/12/2018

Aanvullende informatie

Gespecialiseerde sociale diensten

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.