Orphanet: Beperking
x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:819  Syndroom van Smith-Magenis

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Leren rekenen
Permanente beperking
Ernstig
Lezen
Permanente beperking
Matig
Schrijven
Permanente beperking
Ernstig
Rekenen
Permanente beperking
Ernstig
De aandacht richten
Permanente beperking
Matig
Gesproken berichten ontvangen
Permanente beperking
Weinig
Non-verbale berichten ontvangen
Permanente beperking
Matig
Geschreven berichten ontvangen
Permanente beperking
Ernstig
Spreken
Permanente beperking
Weinig
Producing nonverbal messages
Permanente beperking
Matig
Berichten schrijven
Permanente beperking
Ernstig
Deelnemen aan een conversatie
Permanente beperking
Weinig
Zichzelf wassen
Permanente beperking
Matig
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Permanente beperking
Matig
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Permanente beperking
Ernstig
In slaap blijven
Permanente beperking
Ernstig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Permanente beperking
Ernstig
Wakker blijven
Permanente beperking
Matig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Ernstig
Omgaan met emoties en stemming
Permanente beperking
Ernstig
Rijden
Permanente beperking
Ernstig
Vrienden maken/houden
Verwervingsachterstand
Weinig
Omgaan met vreemden
Permanente beperking
Matig
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Matig
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Ernstig
Winkelen
Permanente beperking
Ernstig
Koken/bereiden van maaltijden
Permanente beperking
Ernstig
Het huishouden doen
Permanente beperking
Ernstig
Zorgen voor/helpen van anderen
Permanente beperking
Ernstig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Permanente beperking
Ernstig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Permanente beperking
Volledig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Volledig
Werk zoeken
Permanente beperking
Ernstig
Professionele taken uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Omgaan met geld/Het eigen budget beheren
Permanente beperking
Volledig
Administratieve procedures uitvoeren
Permanente beperking
Volledig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Socialiseren
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Permanente beperking
Matig
Reizen
Permanente beperking
Matig
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zien/kijken
Permanente beperking
Matig
Verwerven van taal
Permanente beperking
Matig
Leren lezen
Permanente beperking
Ernstig
Leren schrijven
Permanente beperking
Ernstig
Nadenken en redeneren
Permanente beperking
Ernstig
Beslissingen nemen/initiatief nemen/oplossingen vinden
Permanente beperking
Ernstig
Zich bewust zijn van tijd
Permanente beperking
Matig
Zich bewust zijn van ruimte
Permanente beperking
Ernstig
Staan
Verwervingsachterstand
Weinig
Zitten
Verwervingsachterstand
Weinig
Een staande positie aanhouden
Verwervingsachterstand
Weinig
Positie van het hoofd aanhouden
Verwervingsachterstand
Weinig
Hanteren van voorwerpen (fijne handmotoriek)
Verwervingsachterstand
Matig
Hanteren van voorwerpen (fijne handmotoriek)
Permanente beperking
Matig
Korte afstanden wandelen
Verwervingsachterstand
Matig
Lange afstanden wandelen
Permanente beperking
Weinig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Verwervingsachterstand
Matig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Permanente beperking
Matig
Regelen van urineren
Verwervingsachterstand
Matig
Regelen van ontlasting
Verwervingsachterstand
Weinig
Zich aankleden/uitkleden
Verwervingsachterstand
Weinig
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Permanente beperking
Matig
Buitenshuis rondbewegen
Verwervingsachterstand
Matig
Gebruik maken van vervoer
Verwervingsachterstand
Matig
Naar de kleuterschool gaan
Verwervingsachterstand
Matig
Naar een reguliere school gaan
Verwervingsachterstand
Matig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in een aangepaste reguliere/speciale omgeving
Permanente beperking
Matig
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Permanente beperking
Matig
Een eenvoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Dagelijkse routines uitvoeren
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Matig
Spelen met anderen
Verwervingsachterstand
Weinig
Sport beoefenen
Verwervingsachterstand
Weinig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Horen/luisteren
Permanente beperking
Weinig
Memoriseren en herinneren
Permanente beperking
Weinig
Communicatiemiddelen gebruiken
Permanente beperking
Matig
Eten
Verwervingsachterstand
Weinig
Het eigen eetgedrag beheersen
Permanente beperking
Matig
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Matig
Interageren met andere mensen
Permanente beperking
Weinig
Familierelaties onderhouden
Permanente beperking
Weinig
Omgaan met vreemden
Verwervingsachterstand
Weinig
Sport beoefenen
Permanente beperking
Matig
Niet gedefinieerd
Berichten in gebarentaal ontvangen
Berichten in gebarentaal produceren
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Voedsel
Lichtintensiteit
Dag/nachtcycli
Seizoensgebonden cycli
Geluidsintensiteit
Source : Dr HťlŤne de LEERSNYDER[Expert]_Dr Sarah ELSEA[Expert]
Laatste update: 09/03/2016

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.