Orphanet: Beperking
x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:93  Aspartylglucosaminurie

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Verwerven van taal
Permanente beperking
Matig
Leren lezen
Permanente beperking
Ernstig
Leren schrijven
Permanente beperking
Ernstig
Leren rekenen
Permanente beperking
Ernstig
Lezen
Permanente beperking
Ernstig
Schrijven
Permanente beperking
Ernstig
Rekenen
Permanente beperking
Ernstig
De aandacht richten
Permanente beperking
Matig
Memoriseren en herinneren
Permanente beperking
Ernstig
Nadenken en redeneren
Permanente beperking
Ernstig
Beslissingen nemen/initiatief nemen/oplossingen vinden
Permanente beperking
Ernstig
Zich bewust zijn van tijd
Permanente beperking
Volledig
Zich bewust zijn van ruimte
Permanente beperking
Matig
Gesproken berichten ontvangen
Permanente beperking
Weinig
Non-verbale berichten ontvangen
Permanente beperking
Weinig
Geschreven berichten ontvangen
Permanente beperking
Ernstig
Spreken
Permanente beperking
Weinig
Producing nonverbal messages
Permanente beperking
Weinig
Berichten schrijven
Permanente beperking
Ernstig
Deelnemen aan een conversatie
Permanente beperking
Matig
Communicatiemiddelen gebruiken
Permanente beperking
Weinig
Staan
Permanente beperking
Weinig
Zitten
Permanente beperking
Weinig
Buigen
Permanente beperking
Weinig
Zichzelf verplaatsen
Permanente beperking
Weinig
Reiken naar en grijpen van voorwerpen
Permanente beperking
Weinig
Heffen en dragen van voorwerpen
Permanente beperking
Weinig
Hanteren van voorwerpen (fijne handmotoriek)
Permanente beperking
Weinig
Lange afstanden wandelen
Permanente beperking
Weinig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Permanente beperking
Weinig
Zichzelf wassen
Permanente beperking
Weinig
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Permanente beperking
Weinig
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Permanente beperking
Ernstig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Ernstig
Gebruik maken van vervoer
Permanente beperking
Ernstig
Rijden
Permanente beperking
Ernstig
Interageren met andere mensen
Permanente beperking
Weinig
Vrienden maken/houden
Permanente beperking
Matig
Omgaan met vreemden
Permanente beperking
Weinig
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Winkelen
Permanente beperking
Ernstig
Koken/bereiden van maaltijden
Permanente beperking
Matig
Het huishouden doen
Permanente beperking
Matig
Zorgen voor/helpen van anderen
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Naar een reguliere school gaan
Permanente beperking
Matig
Een beroep leren (beroepsopleiding/leercontract) in de standaard omgeving
Permanente beperking
Volledig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Permanente beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Volledig
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Werk zoeken
Permanente beperking
Ernstig
Professionele taken uitvoeren
Permanente beperking
Volledig
Omgaan met geld/Het eigen budget beheren
Permanente beperking
Ernstig
Administratieve procedures uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Dagelijkse routines uitvoeren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Staan
Permanente beperking
Matig
In slaap vallen
Permanente beperking
Matig
In slaap blijven
Permanente beperking
Matig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Permanente beperking
Matig
Spelen met anderen
Permanente beperking
Weinig
Socialiseren
Permanente beperking
Niet gespecifieerd
Sport beoefenen
Permanente beperking
Matig
Reizen
Permanente beperking
Weinig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Het eigen algemeen gedrag beheersen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Rijden
Permanente beperking
Volledig
Sport beoefenen
Permanente beperking
Weinig
Reizen
Permanente beperking
Matig
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Voedsel
Dag/nachtcycli
Source : Dr Kimberly GOODSPEED[Expert]
Laatste update: 01/07/2019

Aanvullende informatie

Gespecialiseerde sociale diensten

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.