x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:582  Mucopolysaccharidose type 4

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Voorwerpen gebruiken
Verwervingsachterstand
Weinig
Voorwerpen gebruiken
Permanente beperking
Matig
Reiken naar en grijpen van voorwerpen
Verwervingsachterstand
Weinig
Reiken naar en grijpen van voorwerpen
Permanente beperking
Matig
Heffen en dragen van voorwerpen
Verwervingsachterstand
Weinig
Heffen en dragen van voorwerpen
Permanente beperking
Matig
Hanteren van voorwerpen (fijne handmotoriek)
Verwervingsachterstand
Weinig
Hanteren van voorwerpen (fijne handmotoriek)
Permanente beperking
Matig
Lange afstanden wandelen
Permanente beperking
Ernstig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Permanente beperking
Ernstig
Zichzelf wassen
Verwervingsachterstand
Weinig
Zichzelf wassen
Permanente beperking
Matig
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Verwervingsachterstand
Weinig
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Permanente beperking
Matig
Zich aankleden/uitkleden
Verwervingsachterstand
Weinig
Zich aankleden/uitkleden
Permanente beperking
Matig
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Horen/luisteren
Verwervingsachterstand
Weinig
Horen/luisteren
Voorbijgaande beperking
Matig
Horen/luisteren
Permanente beperking
Matig
Drinken
Verwervingsachterstand
Weinig
Drinken
Permanente beperking
Matig
Binnenshuis rondbewegen
Verwervingsachterstand
Ernstig
Binnenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Ernstig
Buitenshuis rondbewegen
Verwervingsachterstand
Ernstig
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Ernstig
Rondbewegen met behulp van vervoer
Verwervingsachterstand
Ernstig
Rondbewegen met behulp van vervoer
Permanente beperking
Ernstig
Gebruik maken van vervoer
Verwervingsachterstand
Ernstig
Gebruik maken van vervoer
Permanente beperking
Ernstig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Verwervingsachterstand
Weinig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Matig
Spelen met anderen
Verwervingsachterstand
Weinig
Spelen met anderen
Permanente beperking
Matig
Socialiseren
Verwervingsachterstand
Weinig
Socialiseren
Permanente beperking
Matig
Sport beoefenen
Verwervingsachterstand
Weinig
Sport beoefenen
Permanente beperking
Matig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Lichaamspositie veranderen
Verwervingsachterstand
Weinig
Lichaamspositie veranderen
Voorbijgaande beperking
Matig
Lichaamspositie veranderen
Permanente beperking
Matig
Buigen
Verwervingsachterstand
Weinig
Buigen
Voorbijgaande beperking
Matig
Buigen
Permanente beperking
Matig
Voorwerpen gebruiken
Voorbijgaande beperking
Weinig
Reiken naar en grijpen van voorwerpen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Heffen en dragen van voorwerpen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Hanteren van voorwerpen (fijne handmotoriek)
Voorbijgaande beperking
Weinig
Lange afstanden wandelen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Lange afstanden wandelen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Zichzelf wassen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Lichaamsdelen verzorgen (huid, tanden, nagels, haar, genitaliŽn)
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Regelen van urineren
Verwervingsachterstand
Weinig
Regelen van urineren
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Regelen van urineren
Permanente beperking
Weinig
Regelen van ontlasting
Verwervingsachterstand
Weinig
Regelen van ontlasting
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Regelen van ontlasting
Permanente beperking
Weinig
Zich aankleden/uitkleden
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Eten
Verwervingsachterstand
Weinig
Eten
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Eten
Permanente beperking
Weinig
Drinken
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Binnenshuis rondbewegen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Buitenshuis rondbewegen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Rondbewegen met behulp van vervoer
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Gebruik maken van vervoer
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Winkelen
Verwervingsachterstand
Weinig
Winkelen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Winkelen
Permanente beperking
Matig
Koken/bereiden van maaltijden
Verwervingsachterstand
Weinig
Koken/bereiden van maaltijden
Voorbijgaande beperking
Weinig
Koken/bereiden van maaltijden
Permanente beperking
Matig
Het huishouden doen
Verwervingsachterstand
Weinig
Het huishouden doen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Het huishouden doen
Permanente beperking
Matig
Zorgen voor/helpen van anderen
Verwervingsachterstand
Weinig
Zorgen voor/helpen van anderen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Zorgen voor/helpen van anderen
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Spelen met anderen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Socialiseren
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Sport beoefenen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Verwervingsachterstand
Weinig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Permanente beperking
Matig
Reizen
Verwervingsachterstand
Weinig
Reizen
Voorbijgaande beperking
Niet gespecifieerd
Reizen
Permanente beperking
Matig
Niet gedefinieerd
Korte afstanden wandelen
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Rijden
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Voedsel
Temperatuur
Luchtkwaliteit
Source : [Expert]
Laatste update: 01/07/2019

Aanvullende informatie

Gespecialiseerde sociale diensten

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.