Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:528  Wrodzona lipodystrofia Berardinelligo i Seipa

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Kontrolowanie swojego apetytu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Niskie
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czytanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czytanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Liczenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Liczenie
Opóznione nabywanie
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Niskie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Niskie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Zasypianie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zasypianie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Zasypianie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Trwanie we śnie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Trwanie we śnie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Trwanie we śnie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Sen dobrej jakości
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Sen dobrej jakości
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Sen dobrej jakości
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Niskie
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Niskie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niskie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podróżowanie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Podróżowanie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.