Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:1941  Młodzieńcza padaczka z napadami nieświadomości

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

:: Następstwa funkcjonalne wymienione poniżej odnoszą się do najpowszechniejszych sytuacji u pacjentów otrzymujących optymalną, standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe, zapobieganie i profilaktyka, przyrządy rehabilitacyjne i pomoce, opieka i wsparcie). Jednakże, opisane tutaj następstwa mogą nie dotyczyć pacjentów otrzymujących leczenie specjalne (badania przesiewowe noworodków, nowe terapie, specjalistyczne leczenie dostosowane do wybranych sytuacji) umożliwiające lepsze funkcjonowanie.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Skupianie uwagi
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Udział w konwersacji
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialnościa, sytuacjami nagłymi i zapewnieniem bezpieczeństwa
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Nauka zawodu (szkolenie zawodowe/praktyka zawodowa) w standardowych warunkach
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Nauka zawodu (szkolenie zawodowe/praktyka zawodowa) w dostosowanym/specjalnym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Szukanie pracy
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Natężenie światła
Jakość światła
Cykle dzień/noc
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 14/01/2021

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.