Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:33226  Makroglobulinemia Waldenströma

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Opóznione nabywanie
Niskie
Praca i życie ekonomiczne
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Praca i życie ekonomiczne
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Szukanie pracy
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie zadań zawodowych
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uprawianie sportów
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Patrzenie
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Patrzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Uczenie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczenie się
Opóznione nabywanie
Niskie
Uczenie się
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Wykorzystanie wiedzy
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykorzystanie wiedzy
Opóznione nabywanie
Niskie
Wykorzystanie wiedzy
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Liczenie
Opóznione nabywanie
Niskie
Liczenie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Niskie
Skupianie uwagi
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Utrzymywanie pozycji ciała
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Utrzymywanie pozycji ciała
Opóznione nabywanie
Niskie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Utrzymywanie pozycji stojącej
Opóznione nabywanie
Niskie
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Przemierzanie krótkich dystansów
Opóznione nabywanie
Niskie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Pokonywanie długich dystansów
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Poruszanie się po domu
Opóznione nabywanie
Niskie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Niskie
Poruszanie się poza domem
Opóznione nabywanie
Niskie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Korzystanie z transportu
Opóznione nabywanie
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podróżowanie
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 20/04/2018

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.