Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:60040  Zespół mózg olbrzymi-malformacje kapilarne-polimikrogyria

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Uczenie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczenie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czytanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Liczenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Otrzymywanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Otrzymywanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Niskie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Opóznione nabywanie
Niskie
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Mówienie
Opóznione nabywanie
Niskie
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Opóznione nabywanie
Niskie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Używanie narzędzi do komunikacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zginanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Przemieszczanie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Przemierzanie krótkich dystansów
Opóznione nabywanie
Niskie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mycie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Ubieranie się/rozbieranie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontrolowanie swojego zachowania
Opóznione nabywanie
Niskie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Poruszanie się korzystając z transportu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się korzystając z transportu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Korzystanie z transportu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czynności codzienne
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zajmowanie się domem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zajmowanie się domem
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Robienie zakupów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Opiekowanie się/pomaganie innym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do przedszkola
Opóznione nabywanie
Niskie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie prostych zadań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niskie
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podróżowanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Niskie
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Mycie się
Opóznione nabywanie
Niskie
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Opóznione nabywanie
Niskie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Szukanie pracy
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie zadań zawodowych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podróżowanie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Uczenie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczenie się
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Niskie
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czytanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Liczenie
Opóznione nabywanie
Niskie
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Otrzymywanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Otrzymywanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mówienie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Pisanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Używanie narzędzi do komunikacji
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zginanie
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemieszczanie się
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pokonywanie długich dystansów
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Ubieranie się/rozbieranie się
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego zachowania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Poruszanie się korzystając z transportu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się korzystając z transportu
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Czynności codzienne
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Czynności codzienne
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Zajmowanie się domem
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zajmowanie się domem
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Robienie zakupów
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie prac domowych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Opiekowanie się/pomaganie innym
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uczęszczanie do przedszkola
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dostęp do edukacji wyższej
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie prostych zadań
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uprawianie sportów
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Temperatura
Wilgotność
Cykle dzień/noc
Cykle sezonowe
Dźwięk
Wibracje
Jakość powietrza
Źródło [Expert]
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.