Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:71211  Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Skupianie uwagi
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Stanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Stanie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Siedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Zginanie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Przemieszczanie się
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Mycie się
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Regularna defekacja
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Jedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Picie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Zasypianie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Trwanie we śnie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Sen dobrej jakości
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Uprawianie sportów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Podróżowanie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Siedzenie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Picie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zasypianie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Temperatura
Wilgotność
Źródło Dr Romain MARIGNIER[Expert]_The Transverse Myelitis Association[Patient organisation]_Dr Benjamin GREENBERG[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 27/03/2015

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.