Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:83419  Rdzeniowy zanik mięśni typu 3

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Niskie
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie calkowite
Niskie
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Niskie
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Not defined
Pisanie
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Pisanie wiadomości
Używanie narzędzi do komunikacji
Stanie
Siedzenie
Zginanie
Przemieszczanie się
Utrzymywanie pozycji stojącej
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Przemierzanie krótkich dystansów
Pokonywanie długich dystansów
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Mycie się
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Regularne oddawanie moczu
Regularna defekacja
Ubieranie się/rozbieranie się
Jedzenie
Picie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Poruszanie się po domu
Poruszanie się poza domem
Korzystanie z transportu
Prowadzenie pojazdów
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Robienie zakupów
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Wykonywanie prac domowych
Opiekowanie się/pomaganie innym
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Dostęp do edukacji wyższej
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Szukanie pracy
Wykonywanie zadań zawodowych
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Bycie częścią społeczności
Zabawa z innymi
Socjalizacja
Uprawianie sportów
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Podróżowanie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Temperatura
Cykle sezonowe
Jakość powietrza
Źródło [Expert]
Ostatnia aktualizacja : 25/11/2019

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.