Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:501  Choroba ciałek Lafora

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Świadomość czasu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Stanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Siedzenie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Picie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Kontrolowanie swojego apetytu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 03/12/2018

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.