Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:86814  Łagodna rodzinna padaczka miokloniczna dorosłych

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Niskie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Not defined
Przemieszczanie się
Utrzymywanie pozycji stojącej
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Szukanie pracy
Wykonywanie zadań zawodowych
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Natężenie światła
Cykle dzień/noc
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 06/07/2018

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.