Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:93605  Klasyczny zespół Barttera

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Temperatura
Wilgotność
Źródło Dr Giacomo COLUSSI[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.