Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:232  Niedokrwistość sierpowata

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Mycie się
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Regularna defekacja
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Jedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialnościa, sytuacjami nagłymi i zapewnieniem bezpieczeństwa
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Nauka zawodu (szkolenie zawodowe/praktyka zawodowa) w standardowych warunkach
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Nauka zawodu (szkolenie zawodowe/praktyka zawodowa) w standardowych warunkach
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Szukanie pracy
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Podróżowanie
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Podróżowanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Stanie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zasypianie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Pozostawanie we śnie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Dostęp do edukacji wyższej
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Uczestnictwo w życiu społeczności
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zabawa z innymi
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Widzenie/patrzenie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Słuchanie/słyszenie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czytanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Udział w konwersacji
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Siedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sen dobrej jakości
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie ze środków transportu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Uczestnictwo w życiu społeczności
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Not defined
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Temperatura
Wilgotność
Natężenie światła
Jakość światła
Cykle dzień/noc
Cykle sezonowe
Jakość powietrza
Źródło Pr Frederic GALACTEROS[Expert]_Fédération SOS Globi[Patient organisation]
Ostatnia aktualizacja : 13/02/2019

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.