Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:1010  Autosomalny dominujący rogowiec dłoni i stóp z łysieniem wrodzonym

:: U pacjentów otrzymujących optymalną, standardową opiekę (opieka specyficzna i(lub) związana z objawami, zapobieganie i profilaktyka, przyrządy rehabilitacyjne i pomoce) chorobie najczęściej nie towarzyszą żadne zaburzenia funkcjonalne (ograniczenia aktywności i(lub) umiejętności) opisane w Funkcjonalnym Tezaurusie Orphanetu. Czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na optymalne postępowanie w tej chorobie. Przedstawione informacje odnoszą się do następstw choroby i wpływu na funkcjonowanie w życiu codziennym. Kliniczne aspekty (obejmujące zmęczenie, ból, wpływ choroby na stan psychiczny pacjenta) są opisane w innych dokumentach (np. Informacje niepełnosprawności).

Źródło Dr Marco CASTORI[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 09/01/2015

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.