Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:98293  Chłoniak Hodgkina

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sen dobrej jakości
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Źródło Dr Joseph CONNORS[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 17/10/2012

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.