Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:98757  Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 3

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Tworzenie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Stanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Siedzenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Sięganie i chwytanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Picie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie odpłatnej pracy w dostosowanym środowisku/warunkach pracy chronionej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Tworzenie wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Posługiwanie się pieniędzmi/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczestnictwo w życiu społeczności
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Widzenie/patrzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Słuchanie/słyszenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.