Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:101081  Choroba Charcota, Mariego i Tootha typu 1A

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Stanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Siedzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Picie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Niskie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niskie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.