Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:238606  Pierwotne drżenie ortostatyczne

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Mycie się
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Źródło Dr Marion SIMONETTA-MOREAU[Expert]_Dr Jörg SPIEGEL[Expert]_Dr Willi GERSCHLAGER[Expert]_Dr Peter BROWN[Expert]_Association des Personnes concernées par le Tremblement Essentiel[Patient organisation]
Ostatnia aktualizacja : 30/03/2017

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.