Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:247775  Zespół Mayera, Rokitansky'ego, Küstera i Hausera typu 1

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Niskie
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Uczestnictwo w życiu społeczności
Opóznione nabywanie
Niskie
Źródło Dr Karine MORCEL[Expert]_Dr Daniel GUERRIER[Expert]_Association Syndrome de Rokitansky-MRKH[Patient organisation]
Ostatnia aktualizacja : 14/05/2013

Dodatkowe informacje

Dalsze informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.