Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:319539  Autosomalna recesywna mendlowska podatność na choroby mykobakteryjne z powodu częściowego niedoboru

:: U pacjentów otrzymujących optymalną, standardową opiekę (opieka specyficzna i(lub) związana z objawami, zapobieganie i profilaktyka, przyrządy rehabilitacyjne i pomoce) chorobie najczęściej nie towarzyszą żadne zaburzenia funkcjonalne (ograniczenia aktywności i(lub) umiejętności) opisane w Funkcjonalnym Tezaurusie Orphanetu. Czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na optymalne postępowanie w tej chorobie. Przedstawione informacje odnoszą się do następstw choroby i wpływu na funkcjonowanie w życiu codziennym. Kliniczne aspekty (obejmujące zmęczenie, ból, wpływ choroby na stan psychiczny pacjenta) są opisane w innych dokumentach (np. Informacje niepełnosprawności).

Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Jakość powietrza
Źródło Dr Jacinta BUSTAMANTE[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 14/05/2013

Dodatkowe informacje

Dalsze informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.