Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:357027  Siatkówczak rodzinny

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Widzenie/patrzenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Tworzenie wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykorzystanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sięganie i chwytanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Picie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Korzystanie ze środków transportu
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka zawodu (szkolenie zawodowe/praktyka zawodowa) w standardowych warunkach
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialnościa, sytuacjami nagłymi i zapewnieniem bezpieczeństwa
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Słuchanie/słyszenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Tworzenie wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka zawodu (szkolenie zawodowe/praktyka zawodowa) w standardowych warunkach
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Not defined
Pokonywanie długich dystansów
Pozostawanie w stanie czuwania
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.