Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:661  Zespół Ondyny

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czytanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Liczenie
Opóznione nabywanie
Niskie
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Niskie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Niskie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Regularna defekacja
Opóznione nabywanie
Niskie
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Trwanie we śnie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Sen dobrej jakości
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uczęszczanie do przedszkola
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Regularne oddawanie moczu
Opóznione nabywanie
Niskie
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Jedzenie
Opóznione nabywanie
Niskie
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Niskie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Temperatura
Wilgotność
Natężenie światła
Cykle dzień/noc
Cykle sezonowe
Jakość powietrza
Źródło [Expert]
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.