Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:2953  Zespół Ehlersa-Danlosa typu mięśniowo-przykurczowego

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Stanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Szukanie pracy
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Zabawa z innymi
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Socjalizacja
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Uprawianie sportów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Podróżowanie
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 06/07/2018

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.