Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:881  Zespół Turnera

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Liczenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Opóznione nabywanie
Niskie
Kontrolowanie swojego zachowania
Opóznione nabywanie
Niskie
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Opóznione nabywanie
Niskie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Opóznione nabywanie
Niskie
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Opóznione nabywanie
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Natężenie dźwięku
Jakość dźwięku
Źródło Dr Eva Elisabeth NAESS[Expert]_Association des Groupes Amitié Turner[Patient organisation]
Ostatnia aktualizacja : 22/10/2012

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.