Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:235  Zespół Dubowitza

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Otrzymywanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Uczenie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczenie się
Opóznione nabywanie
Niskie
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykorzystanie wiedzy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykorzystanie wiedzy
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czytanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Liczenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zdolności poznawcze
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zdolności poznawcze
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Komunikacja z innymi osobami
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Komunikacja z innymi osobami
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Otrzymywanie wiadomości
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Higiena własna
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Higiena własna
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Temperament i zachowanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Temperament i zachowanie
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Temperament i zachowanie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Kontrolowanie swojego zachowania
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczenie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zdolności poznawcze
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Mycie się
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Regularne oddawanie moczu
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Regularna defekacja
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Ubieranie się/rozbieranie się
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Jedzenie
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Spanie/czuwanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Spanie/czuwanie
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Zasypianie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zasypianie
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Trwanie we śnie
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sen dobrej jakości
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Zdolności interpersonalne
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zdolności interpersonalne
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Życie socjalne
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Życie socjalne
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Not defined
Picie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Źródło Dr. Chantal FARRA[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 20/06/2018

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.