Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:1915  Alkoholowy zespół płodu

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialnościa, sytuacjami nagłymi i zapewnieniem bezpieczeństwa
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka zawodu (szkolenie zawodowe/praktyka zawodowa) w standardowych warunkach
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nauka zawodu (szkolenie zawodowe/praktyka zawodowa) w dostosowanym/specjalnym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie odpłatnej pracy w dostosowanym środowisku/warunkach pracy chronionej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Posługiwanie się pieniędzmi/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uczestnictwo w życiu społeczności
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Korzystanie z transportu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Robienie zakupów
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Wykonywanie prac domowych
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Opiekowanie się/pomaganie innym
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Uczestnictwo w życiu społeczności
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Not defined
Myślenie i wyciąganie wniosków
Samoświadomość
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Natężenie światła
Jakość światła
Cykle dzień/noc
Natężenie dźwięku
Jakość dźwięku
Źródło Pr Gérard BREART[Expert]_Dr Therese GRANT[Expert]_The Arc[Patient organisation]_Dr Stéphanie TOUTAIN[Expert]_Dr Monique KAMINSKI[Expert]_Dr Tracy JIRIKOWIC[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 14/06/2016

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.