Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:811  Zespół Shwachmana i Diamonda

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Słuchanie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Liczenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Niskie
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Niskie
Orientacja przestrzenna
Opóznione nabywanie
Niskie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Mówienie
Opóznione nabywanie
Niskie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Niskie
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czytanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Niskie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Orientacja przestrzenna
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Orientacja przestrzenna
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Opóznione nabywanie
Niskie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Niskie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Niskie
Temperament i zachowanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Temperament i zachowanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Temperament i zachowanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Opóznione nabywanie
Niskie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Opóznione nabywanie
Niskie
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontrolowanie swojego zachowania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego zachowania
Opóznione nabywanie
Niskie
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Niskie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Niskie
Czynności codzienne
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czynności codzienne
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niskie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niskie
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Niskie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Dźwięk
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.