Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:813  Zespół Silvera i Russella

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Uczenie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykorzystanie wiedzy
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czytanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Liczenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Komunikacja z innymi osobami
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Tworzenie wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Mówienie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zdolności motoryczne
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykorzystanie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Higiena własna
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Edukacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Opóznione nabywanie
Niskie
Dostęp do edukacji wyższej
Opóznione nabywanie
Niskie
Praca i życie ekonomiczne
Opóznione nabywanie
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Opóznione nabywanie
Niskie
Szukanie pracy
Opóznione nabywanie
Niskie
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Niskie
Uprawianie sportów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podróżowanie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Źródło Pr Irene NETCHINE[Expert]_AFIF SSR/PAG[Patient organisation]_Dr Emma WAKELING[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 02/10/2015

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.