Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:221  Zapalenie skórno-mięśniowe

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Korzystanie z transportu
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Stanie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Siedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Zginanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Kontrolowanie swojego apetytu
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Szukanie pracy
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Socjalizacja
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Podróżowanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Stanie
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Siedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Zginanie
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Przemieszczanie się
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mycie się
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Jedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Picie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zasypianie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Poruszanie się po domu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zabawa z innymi
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Podróżowanie
Ograniczenie przejsciowe
Calkowite
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Źródło Dr Yves ALLENBACH[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 27/03/2015

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.