Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:2032  Idiopatyczne włóknienie płuc

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Stanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Niskie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Pisanie wiadomości
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zasypianie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zasypianie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Temperatura
Wilgotność
Cykle sezonowe
Jakość powietrza
Źródło Dr Vincent COTTIN[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 28/08/2019

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.