Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:1199  Atrezja przełyku

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Utrzymywanie pozycji głowy
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Jedzenie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Jedzenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sen dobrej jakości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego apetytu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podróżowanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Mówienie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Wilgotność
Cykle dzień/noc
Jakość powietrza
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 03/12/2018

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.