Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:2131  Zmienne porażenie dziecięce

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka czytania
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka pisania
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka liczenia
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czytanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pisanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Liczenie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Świadomość czasu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Świadomość czasu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mówienie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie wiadomości
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Udział w konwersacji
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Stanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Siedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zginanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Przemieszczanie się
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mycie się
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Regularna defekacja
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Jedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Picie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Picie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się po domu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Korzystanie z transportu
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Szukanie pracy
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Zabawa z innymi
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Socjalizacja
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zasypianie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Temperatura
Wilgotność
Natężenie światła
Jakość światła
Natężenie dźwięku
Jakość powietrza
Źródło Dr Schyns LIHARSKA[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Dodatkowe informacje

Dalsze informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.