Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:2406  Zespół zamknięcia

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Stanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Siedzenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Picie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zasypianie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Not defined
Świadomość czasu
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Jakość światła
Źródło Dr Marie-Aurélie BRUNO[Expert]_Dr Steven LAUREYS[Expert]_Dr Marie-Christine ROUSSEAU[Expert]_Dr Eric MANDER[Expert]_Liesbet SNOEYS[Expert]_Association Française du Locked-in Syndrome[Patient organisation]
Ostatnia aktualizacja : 18/05/2015

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.