Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:900  Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Stanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Stanie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Jedzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Picie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Picie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Trwanie we śnie
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Sen dobrej jakości
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Niespecyficzne
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie przejsciowe
Niespecyficzne
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jakość powietrza
Źródło Pr Loïc P GUILLEVIN[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 24/11/2016

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.