Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:897  Zespół Waardenburga i Shaha

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Natężenie światła
Jakość światła
Natężenie dźwięku
Jakość dźwięku
Wibracje
Źródło Dr Sandrine MARLIN[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 23/08/2016

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.