Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PTH - parathyroid hormone

 • Synonim(y) : parathormone, parathyrin, parathyroid hormone 1, preproparathyroid hormone, prepro-PTH, PTH1
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11p15.3
 • OMIM: 168450
 • HGNC: 9606
 • UniProtKB: P01270
 • Genatlas: PTH
 • Ensembl: ENSG00000152266
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01270
 • LOVD: PTH

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.